Presentació & actualitat
  Mapa del web
  Contactes

Serveis
  Investigació
  Assessorament
  Producció

El seu interlocutor
  Formació
  Treballs & publicacions
  Experiència
  Referències
  Col·laboradors

Llengües de treball

Enllaços

Serveis

Els serveis que propose en les pàgines següents es dirigeixen tant a entitats públiques com a empreses o associacions.

Li aconselle primer llegir la pàgina Investigació, perquè s'assabente dels meus temes d'investigació, després consultar les pàgines Assessorament i Producció (comunicacions i articles) segons el servei que desitge.

 Copyright 04/2007 Tro ha Distro