Presentació & actualitat
  Mapa del web
  Contactes

Serveis
  Investigació
  Formació (prestació)
  Assessorament
  Producció

El vostre interlocutor
  Formació (carrera)
  Treballs & publicacions
  Experiència
  Referències
  Col·laboradors

Llengües de treball

Mitjans de comunicació

Enllaços

Treballs & publicacions

La llista s'ha allargat molt des de 2009. Classifiquem llavors els nostres treballs d'investigació en:

Per obtindre més detalls sobre cada treball o publicació, feu clic en el botó a la dreta de la presentació. El bord de la icona indica l'idioma (o els idiomes) de la publicació.
Un altre botó baix de cada secció us permetrà tornar a l'índex d'aquesta pàgina.

Publicacions científiques

  Veure la fitxa
 • 02/2015: article «De l'autotraduction à la traduction de soi : éléments de réflexion bretonne» en la revista en línia Glottopol, el número de la qual 25 tracta de l'autotraducció.
  L'articleoferix una panoràmica de l'autotraducció entre el bretó i el francés i posa en relleu el vincle amb la història sociolingüística del país.
 • Veure la fitxa
 • 08/2014: article «The Creativity of the Catalan Language Analyzed through the Blending Process» en la Catalan Review, traduït del català al anglés.
  L'articleanalitza els neologismes catalans formats recentment per acronímia com un indici de la vitalitat de l'idioma.
 • Veure la fitxa
 • 12/2013: ressenya de La traducción entre lenguas en contacto: catalán y español de Cristina García de Toro, en la revista Traduire, n.° 229.
 • Veure la fitxa
 • 07/2013: article «Role and Value of Professional Translation in the EU: A Few Leads on Different Scales» en el llibre col·lectiu Translation and the Accommodation of Diversity: Indian and non-Indian Perspectives, dirigit per Jean Peeters i Jandhyala Prabhakara Rao.
  L'article explora algunes pistes quant al paper i al valor de la traducció, sobretot comparant les pràctiques de les institucions europees i de la Bretanya.
 • Veure la fitxa
 • 05/2013: article «De la valeur de la traduction comme stratégie (glotto)politique», publicat en el número 10 del Bulletin du CRATIL.
  Es proposa ací alguns elements de la contribució dels servicis de traducció a la (gloto)política, comparant les institucions de la Unió europea, de l'Estat espanyol, d'algunes de les seues Comunitats autònomes i de la Bretanya.
 • Veure la fitxa
 • 02/2011: article «Le traducteur : équilibriste des frontières», publicat en les actes Traduction et communautés compilades pel Catedràtic Jean Peeters.
  Transcriu la presentació feta en 2006 dels resultats d'una xicoteta enquesta entre els traductors de bretó.
 • Veure la fitxa
 • 12/2010: article «Les langues régionales : facteur de division ou manière d'être ensemble ?», en la revista Traduire.
  Aquest article correspon a la comunicació proposada en la Jornada mundial de la traducció, organitzada per la SFT a París el 11 de desembre 2009 sobre el tema «treballar junts».
 • Veure la fitxa
 • 11/2010: informe de la taula redona titulada Comment l'Europe 'parle' aux citoyens : un défi linguistique, publicat en el web de l'associació Défense de la langue française Bruxelles-Europe.
 • Veure la fitxa
 • 03/2010: article «Le breton à la conquête de la modernité», publicat en un número especial de la revista inTRAlinea.
  Presenta la traducció en bretó per a les tecnologies noves (mitjans audiovisuals) o amb la seua ajuda (TAO).
 • Veure la fitxa
 • 09/2009: article en les actes de la Conferència nacional de les músiques i balls tradicionals, publicades per la FAMDT.
  La noció d'identitat va plantejar debat. No serà per falta d'entendre el funcionament social del ser humà?
 • Veure la fitxa
 • 07/2009: article «Braille et la musique», en Traduire.
  Amb motiu del bicentenari del naixement de Louis Braille, aquest article proposa estudiar la professió de copista musical en braille des del punt de vista de la traducció.
 • Veure la fitxa
 • 01/2006: article «D'une pratique à une autre : la médiation de la théorie», publicat en el llibre La traduction : De la théorie à la pratique et retour, dirigit pel Catedràtic Jean Peeters.
  Es tracta d'un anàlisi de la complementarietat de la pràctica i de la teoria a partir dels meus dos primers treballs d'investigació sobre l'autotraducció i sobre la traducció en els idiomes regionals de Bretanya.
 • Veure la fitxa
 • 11/2005: article titulat «Traduction et affichage public : quel(s) service(s) pour les langues régionales de Bretagne ?», escrit en col·laboració amb Roseline Le Squère i publicat en la revista Marges Linguistiques, ara desapareguda, el número 10 de la qual va ser dedicat als idiomes regionals.

Tornar a dalt...  

Comunicacions

 • 05/04/2014: comunicació en bretó amb interpretació simultània en francés, titulada «Enklaskoù yezh dre ditourerion : skouerioù en Arvor hag en Argoad» (sobre les enquestes lingüístiques amb informadors), en la jornada d'estudi Douar ha dour, organitzada per Ti Douar Alre i Kerlenn Sten Kidna/Cercle cultural d'Auray, en col·laboració amb les universitats de Rennes 2 i de Bretanya Occidental, així com el PREFics de la universitat de Bretaña-Sur, en Auray (Morbihan, Bretanya).
 • 05/12/2012: conferència en bretó amb interpretació simultània avec interprétation simultanée en francés, titulada «Troiñ ? Daomp dezhi ! Assumer la traduction», organitzada per Kerlenn Sten Kidna/Cercle culturel alréen a Auray (Morbihan, Bretanya).
 • Veure la fitxa
 • 15/02/2012: comunicació titulada «De la valeur de la traduction comme stratégie (glotto)politique », en el col·loqui internacional organitzat per l'ISIT i la Universitat McGill a París, davall el títol Traduction : politiques et stratégies dans la gestion de la glottopolitique / Translation Policy, Issues in the Strategic Management of Language Policy.
  Vaig proposar una comparació del valor de la traducció, analitzat com una relació entre costos i beneficis, en la Unió Europea, Espanya i Bretanya.
 • 23/11/2011: presentació en català en una classe de traducció castellà-català de master durant la meua estada d'investigació a l'Universitat Jaume I (UJI), situada a Castelló de la Plana (País valencià).
  Hi vaig explicar més precisament la situació sociolingüística de la Bretanya y les pràctiques de traducció institucional que s'hi pot observar. Aquesta intervenció oferia així un complement a la comunicació descrita a continuació.
 • 03/11/2011: comunicació en castellà (diaporama en català), titulat «Quina política i quines pràctiques de traducció s'utilitzen a l'Estat espanyol?», durant la meua estada d'investigació a la UJI. (La video va servir per a una classe del master a distància proposat per la universitat.)
  Vaig presentar el meu treball de tesi en tres parts: 1) presentació ràpida de la part teòrica, 2) taules de dades trobades sobre la Unió Europea i la Bretanya, 3) estat de la meua investigació sobre Espanya. Les professores presentes van poder així donar-me la seua opinió i ajudar-me a guiar la meua investigació pel temps que em quedava a Espanya.
 • Veure la fitxa
 • 22/11/2010: comunicació en anglès, titulada «Role and Value of Professional Translation in the EU: A Few Leads on Different Scales», en el col·loqui internacional Traduction et gestion de la diversité : perspectives indiennes et non indiennes, UBS (Lorient - França).
  L'objectiu era mostrar que la traducció professional, en una organització supranacional com la Unió Europea, no representa només un cost sinó també nombrosos beneficis per a la gestió de la diversitat lingüística i cultural.
 • Veure la fitxa
 • 11/12/2009: comunicació titulada «Les langues régionales : facteur de division ou manière d'être ensemble ?», molt ben acollida en la la Jornada mundial de la traducció (JMT), organitzada per la SFT a París sobre el tema «treballar junts».
 • Veure la fitxa
 • 11/05/2007: comunicació «Le breton à la conquête de la modernité», en el congrés internacional MultimeDialecTranslation 2007, Scuola Superiore de Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori, Università di Bologna, polo di Forlì (Itàlia).
  Es tractava de presentar la traducció en bretó per a les tecnologies noves (mitjans audiovisuals) o amb la seua ajuda (TAO).
 • Veure la fitxa
 • 07/07/2006: comunicació «Le traducteur : équilibriste des frontières», en el col·loqui internacional Traduction et communautés, UBS (Lorient).
  Va permetre presentar els resultats d'una xicoteta enquesta entre els traductors de bretó.
 • Veure la fitxa
 • 04/07/2003: comunicació «D'une pratique à une autre : la médiation de la théorie», en el col·loqui internacional La traduction : de la théorie à la pratique et de la pratique à la théorie, UBS (Lorient).
  Hi vaig analitzar la complementarietat de la pràctica i de la teoria a partir dels treballs d'investigació duts a terme fins llavors (veure ací baix).

Tornar a dalt...  

Treballs sense publicar

  Veure la fitxa
 • 2012: tesi doctoral sobre Les enjeux de la traduction dans une Europe plurilingue (542 pàgines).
  Durant tres anys, el treball va consistir en analitzar les unitats de traducció funcionant en les institucions europees, espanyoles i bretona per definir les apostes dels seus servicis.
 • Veure la fitxa
 • 2003: tesina sobre les apostes i les dificultats de la traducció en bretó i en gal·ló (aproximadament 110 pàgines).
  Ja que els parlants d'aquests dos idiomes també parlen francés, el seu objectiu no pot ser únicament la comunicació.
 • Veure la fitxa
 • 2002: memòria en anglès sobre l'autotraducció (més de 120 pàgines).
  Dirigida pel Catedràtic Michel Ballard, traductòleg de renom, aquest estudi del cas particular de l'autotraducció pretén ajudar a entendre millor el procés de traducció i mostra, a través dels exemples d'autotraductors famosos, que el traductor ha de contractar sovint múltiples col·laboracions per a portar la seua missió a terme.
 • Veure la fitxa
 • 1999: expedient en francès sobre l'autotraducció (20 pàgines).
  Desenvolupat en el marc del DU de traducció de l'IPLV, este treball tracta de l'autotraducció a través de tres obres literàries, que són l'obra de teatre Tot esperant Godot de Samuel Beckett, el recull d'articles Le langage et son double de Julien Green i el recull de poesia Un dornad plu de Youenn Gwernig.

Tornar a dalt...  

Altres publicacions

  Veure la fitxa
 • 03/2014: article en la revista cultural bilingüe bretó-francés An Dasson, publicada pel Cercle Sten Kidna.
  El tema d'este número 78 és el cant en el país de Vannes.
 • Veure la fitxa
 • 06/2013: revista cultural bilingüe bretó-francés, titulada An Dasson i publicada pel Cercle Sten Kidna.
  Article científic sobre la traducció, presentació del País valencià, biografia de Sant Vicent Ferrer, article sobre l'espiritualitat, novel·la curta.
 • Veure la fitxa
 • 07/2009: articles bilingües bretó-francés en la revista An Dasson, del Cercle Sten Kidna.
  Fitxa de lectura i presentació del poeta que va donar el seu nom a aquesta associació del país d'Auray (Morbihan, Bretanya).
 • Veure la fitxa
 • 2003: mini-diccionari bretó-anglès en l'editorial Yoran Embanner.
  El segon de la col·lecció de mini-diccionaris, productes per a alumnes o turistes a la recerca d'un «record intel·ligent».
 • 10/2003: article publicat en la pàgina web del «Observatoire du communautarisme».
  L'observatori es deia obert a la contradicció i sí que havia acceptat publicar el meu punt de vista. La pàgina ja no existix i ja no es pot trobar tampoc en els arxius de Wikipedia on es menciona l'article en la pàgina «Universalisme republicà». Va ser consultada 4003 vegades fins que es tanque el lloc.
 • 09/2002: article en bretó en la revista Bremañ.
  Resposta a la presentació d'una novel·la bilingüe, traduïda del francés al bretó.

Tornar a dalt...  

 Copyright 04/2004  Tro ha Distro