Presentació & actualitat
  Mapa del web
  Contactes

Serveis
  Investigació
  Assessorament
  Producció

El seu interlocutor
  Formació
  Treballs & publicacions
  Experiència
  Referències
  Col·laboradors

Llengües de treball

Enllaços

Mapa del web

Presentació & actualitat: presentació del web, últims canvis...
  Nom: per a satisfer la seua possible curiositat sobre el nom de l'empresa, Tro ha Distro, pàgina accessible a partir de la pàgina anterior.
  Contactes: tots els mitjans per a contactar amb mi.

Serveis: presentació del servei encara proposat.
  Investigació: presentació d'un servei tan original com fonamental.
  Assessorament: sobre la traducció, les polítiques de traducció, la gestió del multilingüisme...
  Producció: comunicacions o articles sobre el llenguatge, els idiomes, la traducció, el plurilingüisme...

El seu interlocutor: Tro ha Distro li ofereix abans de tot una relació privilegiada, perquè vostè disposarà d'un interlocutor competent per a atendre'l.
  Formació: el meu historial universitari, amb la llista dels principals diplomes obtinguts.
  Treballs & publicacions: treballs d'investigació ja fets i publicacions.
  Experiència: la meua experiència laboral.
  Referències: perquè els clients satisfets són la millor publicitat!
  Col·laboradors: perquè l'investigador no treballa sol...

Llengües de treballl: les que utilitze en les meues investigacions.
  Variacions intralingüístiques: pot ser d'interès per al seu projecte de comunicació. (En francès)

Enllaços: cap a pàgines web interessants sobre la traducció, amb diverses seccions, com a escoles i carreres, associacions i sindicats professionals, bases de dades terminològiques, revistes, altres.

 Copyright 04/2007 Tro ha Distro