Presentació & actualitat
  Mapa del web
  Contactes

Serveis
  Investigació
  Assessorament
  Producció

El seu interlocutor
  Formació
  Treballs & publicacions
  Experiència
  Referències
  Col·laboradors

Llengües de treball

Enllaços

Nom

Aquest nom ve del bretó. Es pot llegir en diversos nivells:

  1. Està basat en un model ben conegut de cada bretó-parlant i li ha d'evocar els kan ha diskan (forma de cant tradicional bretó), chal ha dichal («flux et reflux») i altres dicotomies corrents.
  2. L'expressió significa literalment «volta i marrada». Amb els verbs, troiñ-ha-distroiñ, s'obté una expressió que vol dir, de la mateixa manera, quelcom com «fer voltes».
  3. Es basa també en els radicals de dos verbs que signifiquen «traduir»: troiñ (o treiñ) i distroiñ (o distreiñ). El nom és troidigezh (o nom verbal: troiñ/treiñ).

És interessant, per tant, per més d'un aspecte: al nivell sonor i rítmic, primer; al nivell simbòlic per a designar la traducció i el seu caràcter a vegades tortuós; i també per l'evocació del viatge.

 Copyright 04/2007 Tro ha Distro