Presentació & actualitat
  Mapa del web
  Contactes

Serveis
  Investigació
  Assessorament
  Producció

El seu interlocutor
  Formació
  Treballs & publicacions
  Experiència
  Referències
  Col·laboradors

Llengües de treball

Enllaços

Una experiència diversificada

Des de l'any 1999, la meua experiència laboral va constar de:

  • estatuts i responsabilitats diferents: primer de pràctiques, després responsable del control de qualitat en una agència madrilenya; traductor independent durant deu anys; i finalment doctorand des d'octubre 2009;
  • tipus de textos molt variats, per a ús intern o publicació (veure la pàgina Referències);
  • nombrosos dominis abordats;
  • clients finals de tots tipus: agències, particulars, associacions, PIME, multinacionals, administracions o ONG europees;
    i en diversos països: Espanya, Bèlgica, Irlanda, Estats Units, Regne Unit, Alemanya...;
  • trobades i investigacions científiques en paral·lel de la pràctica traductora.

Aquestes experiències constitueixen per a vosté proves de flexibilitat, adaptabilitat i rigor. Em permeten a més conéixer bé les meues capacitats, els meus límits i el mercat per a avaluar amb precisió les exigències d'un treball i, per tant, la seua duració. L'experiència i la investigació inviten també a posar-se sempre en qüestió per a millorar constantment la seua pràctica.

 Copyright  04/2007  Tro ha Distro